Orthopedische maatschoenen: Aanvraagprocedure

Als u graag bij ons orthopedische maatschoenen wenst, dient er een procedure te worden gevolgt dat ervoor zorgt dat we voor u optimale resultaten verkrijgen. 

Wij begeleiden en ondersteunen onze klanten, voor orthopedische maatschoenen, graag door deze procedure:

  • Voor wie: Voor alle aandoeningen die vermeld zijn op het voorschrift van de dokter specialist en die terug te vinden zijn op de limitatieve lijst die uitgegeven werd door het R.I.Z.I.V.
  • Voorschrift: De schoenen mogen worden voorgeschreven door volgende dokters specialisten, een orthopedisch chirurg, een specialist voor fysische geneeskunde, een reumatoloog, een chirurg, een pediater, een neuroloog en een specialist in functionele revalidatie.
  • De aanvraag procedure: De aanvraag wordt opgemaakt door de orthopedisch schoentechnicus, die deze doorstuurt naar de adviserende geneesheer van de mutualiteit. De patiënt wordt dan opgeroepen door de adviserende geneesheer. Na controle worden de patient en orthopedisch schoentechnicus schriftelijk op de hoogte gebracht van de medische en de administratieve goedkeuringen.
  • Aansluitend, kan dan gestart worden met de maatname, bespreking model en kleur leder, om dan de vervaardiging van de orthopedische maatschoenen schoenen op te starten..
  • Mobiliteit: Indien de patiënt zich niet kan verplaatsen komt de adviserende geneesheer ter plaatse bij de patiënt. (Hiervoor is een schriftelijk bewijs van de behandelende arts nodig.