Renting: verhuursysteem van rolwagens in Woonzorgcentra

Renting bij Schaeps

Schaeps heeft een uitstekende dienstverlening opgezet om zo optimaal aan de noden van de resident, het WZC (Woonzorgcentrum) en de zorgverleners (kinesist, ergotherapeut, verpleging,…) te beantwoorden. Via onze werking trachten wij ook de werkdruk van de zorgverlener te verminderen en aangenamer te maken door verzorgd, aangepast en goed onderhouden materiaal te leveren. 

Wie komt hiervoor in aanmerking?

Elke persoon met een beperkte mobiliteit opgenomen in een Woonzorgcentrum komt in aanmerking voor het huren van een rolstoel via het renting systeem.

Om een optimaal leefcomfort voor deze residenten te garanderen is een goede ondersteuning naar de zorgverleners en goed onderhouden en verzorgd materiaal van groot belang.

Welke soorten rolstoelen bestaan er in dit systeem?

 • Een manuele standaard rolstoel: dit type rolstoel is bedoeld voor beperkt gebruik per dag. Ideaal voor korte transfers of deel te nemen aan het sociale en gezinsleven.
 • Een manuele modulaire rolstoel: dit type rolstoel is bedoeld voor langdurig gebruik per dag. De rolstoel beschikt over een anatomische zit en rug en is verder aanpasbaar aan de noden van de eindgebruiker. Hierdoor is deelname aan het sociale en gezinsleven mogelijk.
 • Een manuele verzorgingsrolstoel: dit type rolstoel is bedoeld voor definitief dagelijks gebruik en voor gebruikers met een blijvende zorgafhankelijkheid. De rolstoel zorgt voor een maximale positionering.

Wat is het huurforfait?

Het huurforfait wordt door het ziekenfonds van de rechthebbende (= resident) aan de verstrekker (= bandagist – verhuurder) betaald. De huurforfait dekt de maandelijkse huur van één van de drie bovenvermelde types van manuele rolstoelen.

Het huurforfait dekt:

 • alle kosten die samengaan met het verstrekken, het onderhoud en de herstelling van de rolstoel;
 • de vereiste aanpassingen;
 • de verplaatsingskosten.

Concreet betekent dit dat de eindgebruiker zelf niets moet betalen.

Welke documenten worden gebruikt in het renting systeem?

 • Huurcontract opgesteld tussen resident en verstrekker - bandagist.
 • Medisch voorschrift (bijlage 19): De geneesheer stelt een voorschrift op rekening houdend met de specifieke noden van de resident. Hierbij is bijlage 19 (blad 2 recto) van groot en bepalend belang. Hierop moeten de typeringen ingevuld worden met een cijfer van nul tot negen. Op basis van deze typeringen wordt ook het type stoel bepaald.
 • Motiveringsrapport (bijlage 19ter).

Onze troeven:

 • Jarenlange ervaring en kennis over het renting systeem
 • Optimale administratieve ondersteuning: de volledige administratie gebeurt door Schaeps. U hoeft hiervoor zelf niets te doen.
 • Snelle afhandeling van uw aanvraag: Schaeps stelt meteen een (tijdelijke) invalidewagen van het gevraagd type ter beschikking vanaf het moment dat er een voorschrift opgemaakt is. De resident en het WZC moeten met andere woorden niet wachten tot het volledige administratieve pad doorlopen is. De rolwagen wordt tijdens deze  overbruggingsperiode door Schaeps kosteloos ter beschikking gesteld. Dit zorgt ervoor dat de resident mobiel kan blijven.
 • Op elke rolstoel wordt 2x per jaar een onderhoud uitgevoerd. Op deze manier blijven de rolstoelen in perfecte en zuivere staat.